Mänguasjad ja lastekaubad internetist!

Chicco Privaatsuspoliitika

Käesolev Privaatsuspoliitika:

- selgitab, mida me teeme Kliendi* ja/või Ostja isikuandmetega;
- selgitab, kuidas me kogume, kasutame ja kaitseme Kliendi ja/või Ostja isikuandmeid;
- aitab Kliendil ja/või Ostjal aru saada, kuidas tema isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse ning millised on Kliendi ja/või Ostja õigused oma isikuandmetega seoses.

* OÜ Anvol Kliendiks nimetatakse isikut, kes on ilma ostu sooritamata ennast e-poes või jaekaupluses Kliendiks registreerinud.

1. Üldist

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on OÜ Anvol, registrikood 10064863, aadress Madikse 7, 74117 Maardu linn.

Kliendi ja/või Ostja isikuandmete töötlemisel järgib OÜ Anvol Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

Kõik OÜ Anvol valduses olevad Kliendi ja/või Ostja isikuandmed on kogutud otse Ostjalt ja/või Kliendilt.

Kasutame Kliendi ja/või Ostja isikuandmeid eesmärkidel, milleks OÜ Anvol neid andmeid on kogunud ning nende eesmärkide täitmiseks vajalikus ulatuses. Juhul, kui isikuandmete kogumise eesmärk on täidetud, kustutame liigsed isikuandmed järgnevalt:

a. Kliendikaardi andmed 7 aasta möödumisel andmete kogumisest;

b. E-poe kasutajakonto andmed 7 aasta möödumisel andmete kogumisest.

c. Ostja isikuandmed kustutame 7. aasta möödumisel ostu sooritamisest.

OÜ Anvol võib muuta Privaatsuspoliitikat igal ajal kooskõlas isikuandmete kaitse nõuetega.

2.   Isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärgil

a) OÜ Anvol Kliendil ja/või Ostjal on võimalik liituda otseturunduse pakkumistega.
 
b) Otseturunduskanalid hõlmavad endas SMS - sõnumeid, e-kirju ja tavaposti.
 
c) OÜ Anvol edastab otseturunduse eesmärgil otseturundusteenuse pakkujatele Kliendi isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse nõuetega.
 
d) OÜ Anvol Klient ja/või Ostja annab vabatahtlikult nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil.
 
e) Nõusoleku otseturunduseks annab Klient ja/või Ostja, lisades vajaliku märgistuse nõusoleku kastikesse.
 
f) Nõusoleku isikuandmete otseturunduse eesmärgil töötlemiseks annab Klient ja/või Ostja vabatahtlikult e-poes kasutajaks registreerides; e-poes ostu sooritades; täites vajalikud väljad e-poe kodulehte külastades; või täites jaekaupluses kliendikaardi registreerimisvormil vajalikud väljad.
 
g) OÜ Anvol edastab Ostja ja/või Kliendi isikuandmeid otseturundusteenust osutavatele koostööpartneritele.
 
h) Kliendil ja/või Ostjal on õigus enda nõusolek isikuandmete otseturunduse eesmärgil töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, kuid see ei mõjuta eelnevat isikuandmete töötlemist, mis põhines Kliendi ja/või Ostja eelneval nõusolekul.
 
i) Isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärgil lõpetatakse Kliendi ja/või Ostja poolt isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi võtmisega.
 
j) OÜ Anvol e-pood kasutab õigustatud huvi alusel infotehnoloogilisi lahendusi, mis võimaldavad Kliendile ja/või Ostjale saata personaalseid pakkumisi. 
 
k) Klient, kes on ennast e-poes registreerinud kasutajaks, saab e-poodi sisse logides/otse pöördudes OÜ Anvol andmekaitseametniku poole igal ajal tagasi võtta  oma nõusoleku otseturundusmaterjalide saamiseks.
 
l) Klient ja/või Ostja võib igal ajal taotleda enda isikuandmete kustutamist, parandamist, uuendamist, töötlemise peatamist, mis on kogutud otseturunduse eesmärkidel. Isikuandmete kustutamiseks, uuendamiseks või töötlemise peatamiseks peab Klient ja/või Ostja saatma e-kirja aadressil klient@anvol.eu . Või täites päringuvormi, mille leiate siit.
 
3.   Ostja isikuandmete töötlemine ostu-müügilepingu täitmiseks
 
a) Ostjalt kogutakse isikuandmeid ostu-müügilepingu sõlmimiseks.
 
b) Ostu-müügilepingu sõlmimiseks on vaja Ostjalt koguda järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress ja aadress kullerteenuse vahendusel kauba kättetoimetamiseks.
 
c) Ostu-müügilepinguga kogutud Ostja isikuandmeid võib OÜ Anvol edastada kolmandatele lepingulistele partneritele (pakiveoteenuse/kullerteenuse/otseturundusteenuse osutajad).
 
d) Ostu-müügilepingu sõlmimisel kogutud Ostja isikuandmeid säilitatakse raamatupidamise seadusest tulenevalt 7 aastat.
 
4.   Kliendi ja Ostja õigused
 
OÜ-le Anvol on Kliendi ja/või Ostja õigused olulised, seega järgnevalt anname ülevaate kõigist Kliendi ja Ostja õigustest seoses enda isikuandmetega.
 
Kliendil ja Ostjal on järgmised õigused:
 
a) Kliendil ja/või Ostjal on igal ajal võimalik pöörduda isikuandmete töötlemisega seotud küsimustega OÜ Anvol poole kirjutades e-posti aadressile klient@anvol.eu.
 
b) Klient ja/või Ostja võib igal ajal pöörduda OÜ Anvol poole, et saada ligipääs enda isikuandmetele.
 
c) Kliendil ja/või Ostjal on igal ajal õigus pöörduda OÜ Anvol poole, et uuendada enda muutunud isikuandmeid.
 
d) Klient ja/või Ostja võib paluda OÜ-l Anvol kustutada enda isikuandmed (õigus olla unustatud).
 
e) Klient ja/või Ostja võib paluda OÜ-l Anvol piirata enda isikuandmete töötlemist või esitada isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid.
 
f) Klient võib paluda OÜ-l Anvol enda isikuandmed üle kanda uue vastutava töötleja valdusesse.
 
g) Klient ja/või Ostja võib pöörduda küsimustega, mis puudutavad tema isikuandmete töötlemist, OÜ Anvol andmekaitseametniku poole, e-posti aadressil klient@anvol.eu .
 
h) OÜ Anvol Kliendil ja/või Ostjal on õigus pöörduda seoses isikuandmete töötlemist puudutava kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.
 
5.   Kliendi ja/või Ostja isikuandmete edastamine
 
OÜ Anvol edastab Kliendi ja/või Ostja isikuandmeid järgmistele kolmandatele osapooltele:
 
a) Lepingu alusel veo - või kullerteenuse pakkujatele;

b) Nõusoleku alusel otseturundusteenuse pakkujatele;

c) Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks raamatupidamisteenuse osutajale;

d) Lepingu alusel infotehnoloogiliste teenuste pakkujatele.;

e) Muudeks seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.
 
6.   Andmekaitseametnik
 
a) OÜ Anvol andmekaitseametnik on Gert Gross.
 
b) OÜ Anvol andmekaitseametnik on kättesaadav e-posti teel, aadressil klient@anvol.eu.
 
c) Andmekaitseametnikul on kohustus Kliendi ja/või Ostja pöördumistele vastata hiljemalt peale 30 päeva möödumist alates e-kirja kättesaamisest.
 
7.   Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse
 
d) Tagamaks Kliendi ja/või Ostja isikuandmete kõrge kaitstus, võtab OÜ Anvol kasutusele kõik mõistlikud tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et tagada isikuandmete turvalisus.
 
e) OÜ Anvol tagab, et kasutusel olevad infosüsteemid, muud tehnoloogiad ja organisatsioonisisesed töösüsteemid on üles ehitatud järgides asja- ja ajakohaseid turvameetmeid, mis on vajalikud isikuandmete turvaliseks töötlemiseks.
 
f) Kõiki OÜ Anvol e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus kogutud Kliendi ja/või Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritajal isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Isikuandmete vastuvõtjad on
 
Kliendi tellimused ja arved:

- StandardBooks (majandustarkavara)


Tarnijad - tellimuste edastamiseks:

- DPD
- Itella
- Omniva

Maksevahendajad - tellimuste eest tasumiseks:

- Swedbank
- SEB
- Luminor
- NETS (krediitkaardimaksed)
- Liisi järelmaks

Statistika kogumine - info kogumine e-poe kasutajakogemuse paremaks muutmise eesmärgil:

- Google Analytics
- Stacc (soovituse kogumine)
- Hotjar